O nas

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Miasta Marki, mając doświadczenie w prowadzeniu szkół i placówek wychowawczych, Księża Michalici zapraszają młodzież do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach-Strudze.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Bronisława Markiewicza jesta szkołą niepubliczną na prawach publicznych. Szkoła realizuje programy nauczania zawierające podstawę programową, ramowy plan nauczania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania matury w oparciu o przepisy dotyczące edukacji w szkołach publicznych, zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szkoła w swoich założeniach realizuje wychowanie młodzieży w duchu katolickim, w oparciu o program wychowawczy bł. ks. Bronisława Markiewicza, założyciela Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Placówka oferuje naukę języków obcych (język angielski, język francuski, j. włoski i dla chętnych j. japoński), treningi sportowe oraz pomoc w doskonaleniu własnych zainteresowań.

4. Powstanie Liceum

Dobrze rozwijające się Gimnazjum skłoniło nas do tego aby rozpocząć starania otwarcia nowej szkoły Katolickiego Liceum. Szkoła zostanie otwarta 1 IX 2015 r.

© 2015 Katolickie Liceum w Markach | www.liceumwmarkach.pl