DKDK czyli Dosyć Konkretna Droga Krzyżowa Marki – Loretto k/Wyszkowa

7 kwietnia 2017 to 8 kwietnia 2017 19.00 - 6.00

Uczniowie oraz nauczyciele Katolickiego Liceum w Markach organizują w nocy z 7 na 8 kwietnia DKDK czyli Dosyć Konkretną Drogę Krzyżową. Droga krzyżowa wzorowana jest na Ekstremalnych Drogach Krzyżowych. Trasa rozpocznie się w Markach, a zakończy w Loretto k/Wyszkowa – łącznie 47 km.

© 2015 Katolickie Liceum w Markach | www.liceumwmarkach.pl