Wycieczki klasowe

8 maja 2017 to 12 maja 2017

Klasy wyjeżdżają w różne ciekawe miejsca

© 2015 Katolickie Liceum w Markach | www.liceumwmarkach.pl