Pielgrzymka do Częstochowy michalickich szkół 7 grudnia

Reportaż fotograficzny przygotowany przez grupę „OdNowa”, kółko fotograficzne KG i KLO.
(Ada Młynarczyk, Natalia Marciniak, PM)© 2015 Katolickie Liceum w Markach | www.liceumwmarkach.pl